Le Geste

CONDUIRE

Hoe schrijf je het werkwoord "besturen" in het Frans?