Le Geste

INFINITIF

Wanneer gebruik je het hele werkwoord?