Le Geste

LIRE

Lekker lezen. Natuurlijk wel in Franse tijdschriften!
Het werkwoord lezen is in het Frans "lire".
Hier staat de voltooid tegenwoordige tijd aangegeven: ik heb gelezen.