Le Geste

SAVOIR

Het werkwoord weten/kennen is in het Frans "savoir".
Je gebruikt dit werkwoord als je praat over iets wat je hebt geleerd.
En natuurlijk als je zegt dat je het niet weet: "Je ne sais pas."