Le Geste

ÊTRE = ZIJN

Hoe schrijf je het werkwoord "être" in de toekomende tijd, de futur?