Le Geste

SANS TROP PAY??

Deze winkel in Breda heeft een creative eigenaar:
Schrijf de stad Saint Tropez zoals je het uitspreekt en je hebt een unieke naam,
En tegelijkertijd geeft het aan wat voor soort winkel het is: zonder te veel te betalen!