Le Geste

METTRE

Het werkwoord "mettre" heeft meerdere betekenissen en komt in veel uitdrukkingen voor.
Door middel van voorvoegsels vormt het weer nieuwe werkwoorden.
Hierbij een paar voorbeelden.