Le Geste

Als directeur en enige medewerker van Le Geste, ben ik er van bewust dat iedereen die persoonsgegevens aan mij toevertrouwt, recht heeft op een maximale bescherming van zijn of haar privacy. Hier leg ik uit welke gegevens ik verzamel en waarvoor ik die gegevens gebruik.

Het verzamelen en delen van contactgegevens.
Uitsluitend doordat iemand interesse toont in mijn diensten en producten (taalcursussen, eigen site en facebookpagina, e.d.) en me direct zijn/haar persoonsgegevens uit eigen beweging geeft, verzamel ik deze gegevens.
Ik zoek en krijg geen persoonsgegevens via derden. De informatie die ik verzameld heb, wordt alleen ten behoeve van de boekhoudkundige administratie gedeeld.
Contacten vinden via mail, telefoon of sociale media plaats.

Gebruik van de contactgegevens.
De persoonsgegevens die ik voor Le Geste verzamel, gebruik ik uitsluitend om facturen te verzenden. Nieuwsbrieven zend ik aan die personen die les volgen of hebben gevolgd bij Le Geste, tenzij men heeft aangegeven hier geen belangstelling voor te hebben.
Verder worden de persoonsgegevens van mijn klanten louter gebruikt voor communicatie over het gekochte product of dienst.

Uitschrijven.
Gegevens van personen die via de link “uitschrijven” hebben aangegeven geen nieuwsberichten te willen ontvangen, worden direct uit het adresbestand verwijderd.
Ook indien aangegeven wordt dat men in het geheel niet meer in de administratie van Le Geste wil voorkomen, worden alle gegevens verwijderd.

Cookies.
Op de website wordt alleen gebruik gemaakt van functionele cookies.

Vragen en feedback.
Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u contact met mij opnemen:
Petra Dooijeweerd– info@legeste.nl